Geniet nu van 30% KORTING

Geniet nu van 30% KORTING

Geniet nu van 30% KORTING

Geniet nu van 30% KORTING

Geniet nu van 30% KORTING

Geniet nu van 30% KORTING

Wettelijke kennisgeving

Deze website is eigendom van Webmaniac BV.

Contact

Adres hoofdkantoor: Webmaniac BV, Ouwerkerkstraat 11, 9700 Oudenaarde, België

Telefoon: +32(0)478 36 42 07

E-mail: info@TattooForAWeek.com

Ondernemingsnummer: BE0661.997.086

BTW nummer: BE0661.997.086

IBAN: BE16 6528 4918 5774

BIC: BBRUBEBB

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden:

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, bewegende of stilstaande beelden, formaten, software, domeinnamen e.d. zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan Webmaniac BV, haar licentiegevers, de fabrikanten van de goederen en/of aan andere rechthebbenden. Het is niet toegestaan (delen van) deze site op enigerlei wijze aan derden beschikbaar te stellen en/of (delen van) deze site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een hardcopy.


Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.


Webmaniac BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Webmaniac BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.


Webmaniac BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Webmaniac BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

Webmaniac BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere. 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud van deze websites of pagina's. 

Webmaniac BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent, België, bevoegd.