Affiliate Programma

Algemene Voorwaarden van het Partnerprogramma

Met het invullen van het registratieformulier bevestigt u, dat u deze termen en voorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat u deze accepteert.

Deelnemen aan het programma

Met het invullen van het registratieformulier, en na goedkeuring van het registratieformulier, wordt u partner en bent u aan de voorwaarden van deze overeenkomst gebonden. Uw deelname in het programma heeft uitsluitend de volgende doelstelling: reclame maken voor onze website op een wettige manier om commissie te ontvangen over producten, die gekocht zijn door mensen die door u verwezen zijn.

Verantwoordelijkheden van de Partner

Het is de bedoeling dat u TattooForAWeek-producten introduceert bij uw huidige en potentiële klanten in overeenstemming met alle wetten, inclusief de wetten die marketing en antispam via e-mail reguleren. TattooForAWeek behoudt zich het recht voor om potentiële klanten te accepteren of af te wijzen, en zal u een commissie per verwezen klant betalen met gebruik van uw partnercode en volgens het afgestemde betalingsplan.

Zowel u als TattooForAWeek kunnen de partnerrelatie op elk moment beëindigen. U hebt uitsluitend recht op partnerbetalingen tijdens uw periode als goedgekeurde partner. TattooForAWeek kan het programma, het dienstbeleid of de werkprocedures te allen tijde veranderen.

Partnerrelatie

Deze partnerrelatie is gebaseerd op onafhankelijke onderneming. TattooForAWeek is niet aansprakelijk voor indirecte en speciale schade, of voor gevolgschade die zou kunnen voortvloeien in verband met dit programma, en onze totale aansprakelijkheid in het kader van dit programma zal het totaal van de verwijzingsbedragen, die aan u worden betaald of betaald moeten worden, niet overschrijden. TattooForAWeek biedt geen garantie of toezeggingen, impliciet of expliciet, in verband met het programma. Bovendien kan TattooForAWeek niet de toezegging doen, dat de dienstfunctie ononderbroken of foutloos zal zijn, en TattooForAWeek zal niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van eventuele onderbrekingen of fouten.

TattooForAWeek is in België gevestigd en het programma is onderworpen aan de Belgische wetten. In geval van conflicten in verband met voorwaarden, verplichtingen, aanbiedingen, partnerreglementen en overeenkomsten, zullen de Rechtbanken van Gent als exclusieve jurisdictie gelden.

Adres hoofdkantoor: WebManiac BVBA, Ouwerkerkstraat 11,  9700 OudenaardeBelgië

affiliate@TattooForAWeek.com

Herroeping van de status als partner

Uw aanmelding als partner en uw status in het programma kunnen om de volgende redenen worden onderbroken of beëindigd:p>

- Ongepaste reclame (valse beweringen, misleidende hyperlinks)

- Illegale spamberichten (massale e-mailberichten, massale nieuwsgroep-postings, enz.)

- Reclame op sites die illegale activiteiten bevatten/bevorderen

- Schending van intellectuele eigendomsrechten

- Onkunde in het opzetten van koppelingen of verwijzen van klanten naar TattooForAWeek (afwezigheid van prestatie)

U kunt grafische en tekstuele koppelingen gebruiken, zowel op uw website als in e-mails. Er kan eveneens "offline" voor de site geadverteerd worden in geclassificeerde advertenties, tijdschriften en kranten. U kunt de grafische elementen en teksten die wij aan u verstrekken gebruiken, of u kunt deze zelf aanmaken, op voorwaarde dat ze voldoen aan de bovenstaande voorwaarden.

Tracking van partners

Als een websurfer op uw partnerkoppeling klikt, wordt er een cookie in zijn browser geplaatst, die uw gebruikersnaam als partner bevat. Hun IP-adres wordt eveneens in het gegevensbestand gevolgd, samen met uw partnernaam. Als deze persoon besluit om een product te kopen, dan zal het script de cookie opzoeken en/of proberen hun IP-adres te vergelijken om de partner, die met een commissie beloond wordt, te identificeren. De bezoekers, die via uw partnerkoppeling worden verwezen, kunnen later een aankoop doen (beperkt tot maximum 30 dagen), waarbij de commissie uitbetaald wordt als de cookie aanwezig is in hun browser, en/of zij hetzelfde IP-adres gebruiken als het adres in het gegevensbestand.

Voorwaarden van de overeenkomst

Deze voorwaarden treden in werking zodra u voor het partnerprogramma registreert, en worden ongeldig zodra uw partneraccount gesloten is. De voorwaarden van deze overeenkomst kunnen te allen tijde door TattooForAWeek worden gewijzigd. Als welke wijziging dan ook in de voorwaarden voor u onaanvaardbaar is, kunt u als enige optie uw partneraccount sluiten. Uw doorlopende deelname in het programma vertegenwoordigt uw aanvaarding van de veranderingen.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte of accidentele schade (verlies van inkomsten, commissies), die te wijten is aan storingen in de volgfunctie voor partners, verlies van dossiers in het gegevensbestand en eventuele resultaten van 'kwaadwillige bedoelingen' t.a.v. het programma of onze website. Wij bieden geen garantie, impliciet of expliciet, in verband met het partnerprogramma en/of de producten die op deze site verkocht worden. Wij kunnen niet toezeggen dat de functies van het partnerprogramma en van onze website foutloos zullen verlopen en wij zullen niet verantwoordelijk worden gehouden voor onderbrekingen of storingen..

U bevestigt bij het indienen van uw aanmelding, dat u de termen en voorwaarden hebt gelezen en begrepen, en dat u ermee akkoord gaat.


Doorgaan

Categorieën

Maak van elk logo en elk ontwerp een tijdelijke tattoo!